The People

Víctor Puntes

El treball de professor Víctor Puntes abasta la recerca en nanopartícules inorgàniques i les seves aplicacions en energies renovables, medicina i la remediació del medi ambient. El Prof. Puntes estudi enginyeria química a la Universitat Louis Pasteur de Strasbourg (França). El 1998, va obtenir el seu doctorat en física a la Universitat de Barcelona (UB). Després va passar més de tres anys a UC Berkeley treballant en la síntesi i el control de les propietats de les nanoestructures. El 2003 va tornar a Barcelona amb un contracte Ramón i Cajal. El 2005, va obtenir una càtedra d'investigació ICREA a l'Insitut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) per crear el Grup de nanopartícules inorgàniques, que actualment dirigeix. Des 2015 dirigeix un segon laboratori de recerca en nanomedicina a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

 

El trabajo de profesor Víctor Puntes abarca la investigación en nanopartículas inorgánicas y sus aplicaciones en energías renovables, medicina y la remediación del medio ambiente. El Prof. Puntes estudio ingeniería química en la Universidad Louis Pasteur de Strasbourg (Francia). En 1998, obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Barcelona (UB). Después pasó más de tres años en UC Berkeley trabajando en la síntesis y el control de las propiedades de las nanoestructuras. En 2003 volvió a Barcelona con un contrato Ramón y Cajal. En 2005, obtuvo una cátedra de investigación ICREA en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) para crear el grupo de nanopartículas inorgánicas, que actualmente dirige. Desde 2015 dirige un segundo laboratorio de investigación en nanomedicina en el Hospital Universitario Vall d'Hebron.

 

The work of Professor Víctor Puntes covers research into inorganic nanoparticles and their applications in renewable energies, medicine and environmental remediation. Profesor Puntes studied chemical engineering at Louis Pasteur University, in Strasbourg (1994). In 1998, he obtained his doctorate in physics at the University of Barcelona (UB). He then spent more than three years at Berkeley, first at the LBNL and then UC, working on the synthesis and control of the properties of nanostructures. In 2003 he returned to Barcelona with a Ramón i Cajal contract. In 2005, he obtained an ICREA research chair at the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) to create the Inorganic Nanoparticles Group, which he currently directs. Since 2015 he has been running a second nanomedicine research laboratory at Vall d'Hebron University Hospital.

Eduardo Green

Eduardo Green es músic, professor i productor discogràfic, va cursar els estudis d'instructor i música professional a la Universitat de Guadalajara (Mèxic). Posteriorment va estudiar harmonia moderna i improvisació per després endinsar-se en l'univers del disseny i tractament d'el so, i posteriorment esdevenir professor a l'acadèmia on va estudiar, Dynamix, sota la tutela de Maurici Ramirez, qui actualment col·labora amb Meyer Sound (CA,USA). Al seu torn Va treballar com a guitarrista, cantant i productor de bandes com: El Personal, Pilar Reis Project, Flor Extrema, Nexxos, Gerardo Enciso, Rostres Ocults, Frida Walala, Mathías Tabassi, Green Crow i la seva pròpia Banda, Eduardo Green & The Hipnotics. És també un Dj excepcional i productor incansable de música electrònica, inquiet investigador sonor, guitarrista i cantant amb una passió excepcional cap a sonoritats antigues i la formació de músics i instrumentistes de gran nivell.

 

Eduardo Green es músico, profesor y productor discográfico, cursó estudios de instructor y música profesional en la Universidad de Guadalajara (México). Posteriormente estudió armonía moderna e improvisación para luego adentrarse en el universo del diseño y tratamiento de el sonido, y posteriormente convertirse en profesor en la academia donde estudió, Dynamix, bajo la tutela de Mauricio Ramirez, quien actualmente colabora con Meyer Sound (CA, EE.UU.). A su vez trabajó como guitarrista, cantante y productor de bandas como: El Personal, Pilar Reyes Project, Flor Extrema, Nexxos, Gerardo Enciso, Rostros Ocultos, Frida Walala, Mathías Tabassi, Green Crow y su propia Banda, Eduardo Green & The hipnótico. Es también un Dj excepcional y productor incansable de música electrónica, inquieto investigador sonoro, guitarrista y cantante con una pasión excepcional hacia sonoridades antiguas y la formación de músicos e instrumentistas de gran nivel.

 

Eduardo Green is a musician, professor and record producer, who studied to be an instructor and professional music at the University of Guadalajara (Mexico). He later studied modern harmony and improvisation and then delved into the world of sound design and treatment, and later became a professor at the academy where he studied, Dynamix, under the tutelage of Mauricio Ramirez, whith whom currently collaborates through Meyer Sound (CA, USA). During this time, he performed as a guitarist, singer and producer of bands such as: El Personal, Pilar Reis Project, Flor Extrema, Nexxos, Gerardo Enciso, Rostres Ocults, Frida Walala, Mathías Tabassi, Green Crow and his own band, Eduardo Green & The Hipnotics. He is also an exceptional DJ and tireless producer of electronic music, restless sound researcher, guitarist and singer with an exceptional passion for ancient sounds and the training of high level musicians and instrumentalists.

Science & Songs

 scienceandsongs@gmail.com